جان برکفان

علمدار نوشت:چون لاله ها آتش نشان بودند
در شعله ها جان برکفان بودند

شاعر:حسین صیامی
کاری از :خانم رباب فاضل-امید رنجبر عمرانی
پ.ن:تقدیم به جان بر کفان میهن مان

دریافت