سید مجتبی علمدار

قوانین ده گانه شهید سید مجتبی علمدار را برای شما دوستانی که در کارهای فرهنگی و مذهبی یا یادواره های شهدا می خواهید استفاده کنید آماده کرده ام و آنها را منتشر کردم اما یک نکته که باید در استفاده از این پوسترها توجه ویژه داشته باشید این است که صرفا نگاه کردن به این قوانین کافی نمی باشد اگر بتوانید فقط یک قانون را به صورت عملی در زندگی تان به کار ببرید زندگی تان متحول و به احسنت تبدیل خواهد شد....امتحانش کنید!!!

جهت دانلود هر پوستر روی آن فقط کلیک نمایید!!!

قانون اول شهید سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:قانون اول: بارالها، اعتراف می‌کنم از اینکه قرآن را نشناختم و به قرآن عمل نکردم. حداقل روزی ده آیه قرآن را باید بخوانم. اگر روزی کوتاهی کردم و به هر دلیلی نتوانستم این ده آیه را بخوانم روز بعد باید حتماً یک جزء کامل بخوانم.(تاریخ اجرا 4 مرداد69)

قانون دوم سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:پروردگارا! اعتراف می‌کنم از اینکه نمازم را بی معنی خواندم و حواسم جای دیگری بود، در نتیجه دچار شک در نماز شدم حداقل روزی دو رکعت نماز قضا باید بخوانم اگر روزی به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت نماز را بخوانم روز بعد باید نماز قضای یک 24 ساعت (17 رکعت) بخوانم.(تاریخ اجرا 11 مرداد 69)

 قوانین ده گانه شهید سید مجتبی علمدار+قانون سوم

علمدار نوشت:خدایا! اعتراف می‌کنم از اینکه مرگ را فراموش کردم و تعهد کردم مواظب اعمالم باشم ولی نشد حداقل هر شب قبل از خواب باید دو رکعت نماز تقرّب بخوانم اگر به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت را بجا بیاورم روز بعد باید 20 ریال صدقه و 8 رکعت نماز قضا بجا بیاورم.(تاریخ اجرا 26 مرداد 69)

قوانین ده گانه شهید سید مجتبی علمدار+قانون چهارم

علمدار نوشت:قانون چهارم: خدایا! اعتراف می‌کنم از اینکه شب با یاد تو نخوابیدم و بهر نماز شب هم بیدار نشدم. حداقل در هر هفته باید 2شب نماز شب بخوانم و بهتر است شبهای پنجشنبه و شب جمعه باشد. اگر به هر دلیلی نتوانستم شبی را بجا بیاورم باید بجای هر شب 50 ریال صدقه و11 رکعت تمام را بجا بیاورم .(تاریخ اجرا 16 شهریور 69)

قوانین ده گانه شهید سید مجتبی علمدار+قانون پنجم

علمدار نوشت:خدایا! اعتراف می‌کنم از اینکه خدا می‌بیند را در همه کارهایم دخالت ندادم و برای عزیز کردن خودم کارکردم حداقل در هر هفته باید دو صبح زیارت عاشورا و صبح جمعه باید سوره الرحمن را بخوانم اگر به هر دلیلی نتوانستم زیارت عاشورا را بخوانم باید هفته بعد 4 صبح زیارت عاشورا و یک جزء قرآن بخوانم و اگر صبح جمعه‌ای نتوانستم سوره الرحمن بخوانم باید قضای آن را در اولین فرصت به اضافه 2 حزب قرآن بخوانم.(تاریخ اجرا 13 مهر 69)

سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:حداقل باید در آخرین رکوع و در کلیه سجده‌های نمازهای واجب صلوات بفرستم اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم باید به ازای هر صلوات 10 ریال صدقه بدهم و 100 صلوات بفرستم.(تاریخ اجرا 18 آبان 69)

سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:حداقل باید در هر 24 ساعت 70 بار استغفار کنم  اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا آورم در 24 ساعت بعدی باید 300 بار استغفار کنم  و باز هم 300 به 600 تبدیل می‌شود.(تاریخ اجرا 30 آذر 69)

سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:هر کجا که نماز را تمام می‌خوانم باید در هفته 2 روز را روزه بگیرم بهتر است که دوشنبه و پنج شنبه باشدگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم در هفته بعد به ازای 2 روز، 3 روز و به ازای هر روز 100 ریال صدقه باید بپردازم(تاریخ اجرا 19 بهمن 69)

سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:در هر روز باید 5 مسئله از احکام حضرت امام (ره) را بخوانم اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم روز بعد باید 15 مسئله بخوانم. (تاریخ اجرا14 فروردین70)

سید مجتبی علمدار

علمدار نوشت:در هر 24 ساعت باید 5 بار تسبیح حضرت زهرا(س) برای نماز یومیه و 2 بار هم برای نماز قضا بگویم. اگر به هر دلیلی نتوانستم این فریضه الهی را انجام دهم باید به ازای هر یکبار، 3 مرتبه این عمل را تکرار کنم. (تاریخ اجرا15 خرداد 70)