خوبی


علمدار نوشت: ادْفِعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن
سوره فصلت،آیه۳۴

🔅جواب بدی را با خوبی بده!
💯طراح:امید رنجبر عمرانی

دریافت