حضرت باران

علمدار نوشت:من از تمام آسمان یک باران را می خواهم.

پانوشت:سید ما,مولای ما,سرور ما در هنگام نماز ,دعا کن برای ما...ما محتاج دعاهای تو هستیم ...این روزها بیش از پیش به دعاهای تو نیازمندیم تا راه حق را از باطل بشناسیم.

ته نوشت:ولایت خمینی شرط است,نه ولادت خمینی

دریافت