مرتضی علی

علمدار نوشت:در شب های قدر به یاد ما هم باشید...هر چند امیدی به بخشایش نداریم اما ذره امیدی را هم از دست نمی دهیم...

کار مشترکی از #صالحون و

دریافت
حجم: 6.67 مگابایت