افسران - زخم-امام علی(ع)

علمدار نوشت:امشب طبیب آمد بر سر مولا

زخم سر وا کرد و سر تکان داد

با سر تکان دادن عمه ی سادات

ناگهان از هوش رفت و جان داد

دریافت
حجم: 1.56 مگابایت