افسران - زخم-امام علی(ع)

علمدار نوشت:امشب طبیب آمد بر سر مولا

زخم سر وا کرد و سر تکان داد