فزت و رب الکعبه

 

علمدار نوشت:مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم
بجنبد تا رگم در جان علی گویم علی جویم
ز پیدا و ز پنهانم همین یک حرف را دانم
که در پیدا و در پنهان علی گویم علی جویم

پ.ن:کار مشترکی از سمیرا صنعتی کوپایی و امید رنجبر عمرانی

با تشکر از استاد:حمیدرضا کشاورزی میاندشتی

دریافت