هزار سنگر آمل

به عدد هر مومن و‌هر انسان باانگیزه باشرفی،یک سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم مازندران به مناسبت سالگرد حماسه۶بهمن آمل

دریافت