افسران -  hossein basir

علمدار نوشت:آنان که در این بزم مقرب ترند...جام شهادت زودتر به آنان می دهند

پانوشت:کتاب حاج حسین بصیر در تاریخ9بهمن در تالار شهید احمد زاده واقع در شهرستان آمل رونمایی خواهد شد...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD