افسران -  نگاه امام زمانی

علمدار نوشت:امروز فارغ از همه افراد اطرافم و دغدغه هایی که به سراغم می آمد دوربین عکاسی ام را برداشتم و به سمت امام زاده شهرم یعنی امام زاده ابراهیم آمل حرکت کردم هدفم از عکاسی شاید این بود که ذوق و سلیقه هنری ام را به رخ بکشم اما در آخر عکسی را با دوربینم به تصویر کشیدم که شاید هر نگاهی نتواند آن را ببیند جز نگاه امام زمانی...!!!

پانوشت:آرام...آرام...بی طاقتم کردی...خوشا آن روز که تو را من!!!بی طاقت کردم...

ته نوشت:این عکس را چهارشنبه گرفتم...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD