افسران - نقش شبکه های جاسوسی را فراموش نمی کنیم

شبکه های اجتماعی

علمدار نوشت:از جمله مهم ترین و کاربردی ترین ابزاری که فتنه گران در سال 88برای پیشبرد اهداف خودشان استفاده کردند همین شبکه های به ظاهر اجتماعی ولی در باطن جاسوسی بوده است و مهم ترین پیامی که از طریق شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر به کاربران ایرانی منتقل می شد پیامی با عنوان*تقلب بزرگ* از جانب سلطنت طلبان و آمریکایی های به ظاهر مدافع حقوق بشر و آزادی بیان بوده است و نکته قابل توجه این می باشد که دولت هایی همچون اسرائیل و انگلیس و فرانسه و آلمان و...که پیاپی دم از حقوق بشر می زند بی پرده با کمک عوامل مزدور داخلی به دخالت در امور اجتماعی و سیاسی ایران می پرداختند که دخالت در امور سیاسی کشورها توسط بیگانگان خود از قوانین آشکار نقض حقوق بشر می باشد!!!
پانوشت:نفسم را از من گرفتی پس منتظر باش تا نفست را بگیرند...غرورم را از من گرفتی پس منتظر باش تا غرورت را از تو بگیرند!!!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD