علمدار نوشت:آمل از دیرباز مهد غیور مردان ایران بوده است و خواهد بود...شهید هادی جعفری پرنده ای از همین دیار بود...این غیور مرد آملی در شهر تکریت عراق به وسیله اصابت موشک به فیض شهادت رسید و گویا از پیکر مطهرش چیزی بر جای نمانده است انگار او ترجیح داد در شب شهادت مادرش حضرت فاطمه الزهرا همانند او بی نشان دفن گردد...آنها که گمنام اند زهرایی تبارند...

پانوشت:از دل سخن می گویی...اما با دل سخن نمی گویی!!!

افسران - مدافع حرم شهید هادی جعفری

 

افسران - سبک بال عاشق شهید هادی جعفری

 

افسران - مدافع حرم شهید هادی جعفری

 

افسران - مدافع حرم شهید مهندس هادی جعفری

 

افسران - مدافع حرم اهل بیت شهید هادی جعفری