علمدار نوشت:این روزها فکر کنم عاشق شدم!!!عشقم هم بدجور تند و تیز است و هر چه می خواهم از او دل بکنم نمی توانم انگار من در او محو شده ام و ماه شب های تارم شده است من اسمش را گذاشته ام ماه پیشونی...و حب و عشقش را به هیچ کس نمی دهم من در قبله عشقم جز جمال سید مجتبی علمدار کسی را نمی بینم!!!

پانوشت:امروز رفتم کفش بخرم اما دقیقا عین قبلی!!!همان رنگ و همان مدل...تا وقتی که به آنها نگاه می کنم همیشه در خاطرم بماند با چه کسانی هم قدم شده ام...

ته نوشت:اگر خدا قدرت به من اعطا کند از این سبک کارها را ادامه خواهم داد..

حاج محسن دین شعاری

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD

عبدالحسین برونسی

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD

شهید حسن باقری

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD

حاج حسن تهرانی مقدم

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD