افسران -  علمدار عشق

علمدار نوشت:کسانی که می خواهند زندگی نامه شهید سید مجتبی علمدار را بدانند توصیه می کنم کتاب علمدار را تهیه و مطالعه کنند همچنین بنده هم در پست قبلی لینک دانلود پی دی اف کتاب علمدار را قرار دادم به نظر بنده هر کسی که می خواهد شهید علمدار را بیشتر بشناسد حداقل یک بار باید کتاب ایشان را بخواند و اگر حاجتی هم دارد ایشان را واسطه خیر قرار دهد....

پانوشت:نگران نباش,نفرینت نمیکنم!همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست,برایت کافیست!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD