افسران -  عشاق محمد

علمدار نوشت:از زیباترین ارث هایی که از پیامبر اکرم به ما رسیده است می توانم به اخلاق خوش محمدی اشاره کنم همان اخلاقی که بوی خوشی دارد و همه جهان را از وجود نابش مسخ می کند...

پانوشت:آنان که دروغ می گویند خداوند برای آنها هزاران گناه رابطه نامشروع را می نویسد و کمترین آن رابطه زنا با محارم است!!!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD