افسران - شهید حاج اسماعیل حیدری

علمدار نوشت:وقتی دلم سنگین می شود و نمی دانم چه کنم؟؟؟...با یک یاعلی بلند می شوم و وضویی می گیرم و سیستم را روشن میکنم و طرح شهیدی را به نمایش می گذارم...انقدر آرامش بخش است که حد ندارد!!!وقتی آرام,آرام...روی صورتش براش را می کشی و نوازشش میکنی...آنقدر لذت بخش است وقتی شهید را در فضای خلق شده ذهنت به تصویر میکشی...گوش نواز است همه کلیک هایی که شنیده می شود تا مرحله به مرحله پیش به سوی تصوراتت برای شهید پیش بروی...

پانوشت:میدانم باز هم انگشت تمسخر به سویم نشانه می رود که باز این بچه!!!حال و هوای شهادت کرده است...

 

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD