افسران -  خادم الشهدا حاج مجتبی رمضانی

علمدار نوشت:قصه من و نوای حاج مجتبی رمضانی از راهیان نور سال90 شروع می شود آن زمانی که عاشقانه با نواهایش در راهیان نور می سوختم ...می گویند یاد شهدا کمتر از شهادت نیست!!!این پوستر تقدیم به حاج مجتبی رمضانی که همانند ذاکر اهل بیت سید مجتبی علمدار با نوای دل سوخته خود کمی ما را تسکین می دهد...چه جالب است نام کسانی که یاد شهدا را در نفس های شان گرم می دارند مجتبی است...این بار نیت راهیان نورم را برای یک شهید به جا می آورم!!!آن هم سید مجتبی علمدار است پس نیت طواف فکه عاشقان میکنم...قربتا الی الله...الله اکبر...
ته نوشت:گوش هایت را کر کردی تا حرف هایم را نشنوی اشکالی ندارد!!!...حرف هایم را پیش اهلش می برم آنها گوش هایی برای شنیدن دارند...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOA