افسران -  این بقیه الله

علمدار نوشت:دلم این روزها تنگ عزیزم هست , عزیزی که سید مجتبی هم برایش در شب های دلتنگیش ناله و نجوای این بقیه الله سر میداد...واقعا منجی عالم بشریت کجایی؟آقاجان نگو که در کنار من هستی!!!

آخر من هر لحظه بدون اینکه شما را در نظر بگیرم گناه کرده ام و حال لاف عاشقی شما را چگونه می توانم سر دهم!!!...پس اگر بگویم حب شما در سینه من است دروغ و تزویر می شود, برای عمومی که از باطنم خبری ندارند!!!...من دلم را در آسمان بی کران زلالیتت می شویم و جامه ای سپید از جنس آسمان می پوشم و به سویت پرواز می کنم پس آغوشت را به سویم باز کن که من در حال آمدن به سوی تو هستم.

پانوشت:آنان که از اوهام باطل و خیالات فاسدشان دلشادند در نزد خدا جایی ندارند!!!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD