افسران - امام سید علی الخامنه ای

علمدار نوشت:حقا که تو از سلاله فاطمه ای
با خنده خود به درد ما خاتمه ای
زیباتر این نام ندیدم در جهان
سید علی الحسینی الخامنه ای
پانوشت:ان شاالله که دعامون می کنید؟!!
کار مشترکی از و

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD